Raporty kwartalne

Raport EBI 2/2023 – Raport kwartalny za IV kwartał 2022 r.

Zarząd Simteract S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako Emitent ) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje raport kwartalny Emitenta za IV kwartał 2022 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport EBI 17/2022 – Raport kwartalny za III kwartał 2022 r.

Zarząd Simteract S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej jako Emitent ) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje raport kwartalny Emitenta za III kwartał 2022 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport EBI 12/2022 – Raport kwartalny za II kwartał 2022 r.

Zarząd Simteract S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej jako Emitent ) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje raport kwartalny Emitenta za II kwartał 2022 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport EBI 4/2022 – Raport kwartalny za I kwartał 2022 r.

Zarząd Simteract S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej jako Emitent ) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje raport kwartalny Emitenta za I kwartał 2022 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport EBI 2/2022 – Raport kwartalny za IV kwartał 2021 r.

Zarząd Simteract S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej jako Emitent ) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje raport kwartalny Emitenta za IV kwartał 2021 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.